E e n   d a g   i n  v o g e l v l u c h t
a a n   h e t   G e i r a n g e r f j o r d,Uitzicht van de Geiranger Webcam